iso คืออะไร

เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับเรื่องของค่าความไวแสงหรือ ISO Speed ของกล้องถ่ายภาพ เราจะต้องปฏิบัติหรือมีวิธีคิดต่อมันอย่างไร?

“แสง” มีความสำคัญต่อการถ่ายภาพอย่างยิ่งยวด หากปราศจากแสงเราก็ไม่สามารถบันทึกภาพได้ ปริมาณแสงที่น้อยเกินไปก็จะทำให้ภาพที่ได้นั้นมืด แต่ถ้าแสงมีมากเกินไปก็จะทำให้ภาพสว่างเกินกว่าที่ควรจะเป็น

ปัจจัยทางด้านการควบคุมปริมาณแสงของกล้องถ่ายภาพเด่นๆ อย่าง รูรับแสง และ ความไวชัตเตอร์ คือตัวควบคุมปริมาณแสงก่อนที่จะเกิดการบันทึกภาพ นอกจากนั้นมันยังทำให้เกิดลักษณะของภาพตามคุณสมบัติของมันด้วย

ส่วน “ความไวแสง” หรือ ค่า ISO นั้นจะเป็นปัจจัยรองรับตามมาหลังจากที่แสงตกเข้าสู่เซนเซอร์รับภาพแล้ว ค่าความไวแสงหมายถึงการกำหนดให้ระบบอิเลคทรอนิกส์ของกล้องถ่ายภาพทำการขยายสัญญาณทางไฟฟ้าจากข้อมูลแสงที่มันได้รับจากเซนเซอร์รับภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมือนกับเครื่องขยายเสียงที่สามารถขยายเสียงเดิมให้ดังมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ดังนั้น ISO จึงเหมือนกับเป็นตัวช่วยในการถ่ายภาพเมื่อสภาวะแสงมีน้อยเกินไปหรือปัจจัยควบคุมแสงตัวอื่นบีบบังคับให้แสงเข้าสู่เซนเซอร์รับภาพได้น้อย เราก็สามารถเพิ่มค่าความไวแสงให้สูงขึ้นได้เพื่อให้ภาพที่ได้ออกมานั้นไม่มืดเกินไป (อันเนื่องมาจากได้รับแสงน้อย)

แต่ข้อเสียของการเพิ่มค่าความไวแสงก็คือ ยิ่งเพิ่มให้ไวต่อแสงมาก คุณภาพของภาพก็จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเกิดปัญหาจุดรบกวนหรือที่เรียกว่า “Noise” ขึ้นในภาพถ่าย ส่งผลให้ภาพถ่ายถูกลดทอนคุณภาพความสวยงามลง

เช่นเดียวกับเครื่องขยายเสียง ยิ่งเร่งมากเราก็จะยิ่งได้ยินเสียงแตกพร่ามากขึ้น ISO จะขยายสัญญาณทางไฟฟ้าทุกอย่างที่มีให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสัญญาณรบกวนต่างๆ ก็จะถูกขยายขึ้นมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงได้เห็น Noise มากขึ้นในภาพด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ช่างภาพมักจะเลือกใช้ค่า ISO ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะรู้ในเรื่องข้อจำกัดทางด้านนี้ดี และจะเพิ่มค่า ISO ขึ้นเมื่อความจำเป็นทางด้านปริมาณแสงมาถึงแล้วเท่านั้น

จุดรบกวนคืออะไร?

จุดรบกวน (Noise) หมายถึง จุดที่ปรากฏบนภาพเมื่อถ่ายด้วยความไวแสง ISO สูง ในการเพิ่มระดับความไวแสง ISO นั้นจำเป็นต้องขยายสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนี้ จุดรบกวนเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในกล้องดิจิตอล โดยระดับของจุดรบกวนที่ยอมรับได้นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

จุดรบกวนที่ปรากฏตามระดับความไวแสง ISO

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600

ที่มา : http://photonextor.com/home/?p=307

https://snapshot.canon-asia.com/article/th/lesson-5-what-is-iso-speed