ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author

ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author

1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม

2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข

3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น

4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา

5. Package (EXE) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .EXE

6. Package (DNL) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DNL สำหรับการทำเวบไซด์

7. Package (DRM) ใช้ป้องกันไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอในเวบไซด์ไฟล์เดียวโดยมีนาม สกุลเป็น .DRM

8. Package (SCR) ใช้ในการทำ Screen Saver

9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์

10. Upload ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทำขึ้นเวบไซด์

11. Multimedia ใช้ในการแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือ มิวสิควีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ สนับสนุนไฟล์นามสกุล .swf, .wma, .wav เป็นต้น

12. Eazyform ใช้ในการแทรกคำถาม คำตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน

13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ

14. Properties ใช้ตั้งค่าต่างๆของ งานที่ทำ

15. Template ใช้เลือกรูปแบบต่างๆ ให้กับชิ้นงาน

16. Buttonsใช้เลือกปุ่มต่างๆที่จะให้มีในงานของ เรา