transition Premier Pro

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับเรียนรู้รูปแบบของ video transition effect ของ โปรแกรม premiere pro CS6 เพราะพยายามหาดูในเว็บแล้ว ไม่เห็นมีใครทำวีดีโอกันเลย จึงได้ทำขึ้นนมาเผื่อว่ามีผู้ที่สนใจเช่นกัน... ติดตามบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากเว็ปไซด์ http://www.giveuwblog.blogspot.com