5.3 คอมโพเน้นท์สำเร็จรูป (Components Browser)

5.3 คอมโพเน้นท์สำเร็จรูป (Components Browser)

รู้จักการทำงานของไดอะล็อกบ็อกซ์ Components Google SketchUp

ในไดอะล็อกบล๊อก Components จะจัดเก็บโมเดลเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบโฟลเดอร์ โดยแต่ละเครื่องมือจะมีคอมโพเนนต์มีดังนี้

  • Tab Select

ใช้สำหรับค้นหาและเลือกคอมโพเนนต์ที่มีอยู่ใน Warehouse ของ Google เป็นคลัง Components และสามารถเลือกใช้งานคอมโพเนนต์ในคลังของเราได้

วิธีเรียกใช้งานคอมโพเนนต์ ไปที่ เมนู —-> Windows —-> Components

  • คอมโพเนนต์ในรูปแบบต่างๆ

เราสามารถเลือกคอมโพเนนต์จากหมวดต่างๆที่โปรแกรมได้คัดไว้ให้ โดยคลิกที่ปุ่ม ซึ่งจะแสดงผลเป็นกลุ่ม ตามหมวดของสิ่งของ ผู้คน ดังนี้

หมวด Component Sampler

หมวดนี้จะเกี่ยวกับโมเดลต่างๆ ในการสร้างงานเป็นการรวมวัตถุแบบไม่แบ่งหมวดหมูตามสิ่งของ คน สัตว์ แต่เลือกโมเดลที่มักจะใช้งานบ่อยครั้ง

หมวด Dynamic Components Training

เป็นคอมโพเนนต์ที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โดยกำหนดค่าต่างๆ เพื่อทำให้วัตถุมีค่าตัวแปรที่เปลี่ยนไป ทำให้ รูปทรง ขนาดรูปร่าง ระยะ ความยาว สีสัน จำนวน เปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวก

หมวด Architecture

หมวดนี้จะเกียวข้องกับของใช้ต่างๆ ที่ประกอบการใช้งานภายในตัวอาคาร เช่นตู้ เครื่องซักผ้า ที่ล้างจาน รวมทั้งส่วนประกอบอาทิ ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด เป็นต้น โดยจะจัดเป็นหมวดหมูย่อยๆ ให้เราสะดวกในการเลือกใช้งาน

หมวด Landscape

เป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับสิ่งของที่มีตามพื้นที่ใช้สอยทั่วไป (Outdoor) เช่น ต้นไม้ เสาไฟ ถังขยะ โดยจะจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้งาน

หมวด People

หมวดนี้จะเกี่ยวกับคนและสัตว์ รวมทั้งบุคลิกแบบต่างๆ เช่น คนแบบ 2 มิติ คนแบบ 3 มิติ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

หมวด Construction

หมวดนี้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างอาคาร เช่น โครงเหล็ก เหล็กเชื่อมต่อ โครงหลังคา

หมวด Playground

หมวดนี้เกี่ยวกับของเล่นในสนามเด็กเล่น

หมวด Transportation

หมวดเกี่ยวกับยานพาหนะและการขนส่ง เช่น รถยนต์ ส่วนตัว รถบรรทุก เครื่องบิน

หมายเหตุ

ถ้าเราต้องการสิ่งของต่างๆ หรือโมเดลอื่นๆเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้จากช่อง Google โปรแกรมจะค้นหาโดยตรงจาก 3D Warehouse ให้เรา ในตัวอย่างจะค้นหาเก้าอี้

พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาที่ช่อง Google

โปรแกรมจะค้นหาโดยตรงจาก Google 3D Warehouse

โปรแกรมจะแสดงโมเดลสำเร็จรูปที่คนหาเจอ

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/components-google-sketchup.html#more