เว็บไซต์สำหรับเก็บผลงานประเมิน PA

ครูนิวัฒน์ สารบุญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ปีการศึกษา 2565

ระบบส่งงานออนไลน์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ เพิ่มเติมที่นี่

นักเรียนที่มีคะแนนสอบผ่าน 80% สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่นี้ 

รูปภาพกิจกรรม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

รูปภาพกิจกรรม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ผลงานภาพยนตร์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช By MYS Studio

สืบสานงานของพ่อ รางวัลชมเชย โครงการ รู้คุณแผ่นดินครั้งที่ ๖

สิ่งมหัศจรรย์ (โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5)

ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สารคดีสั้น คนไทยหัวใจรักชาติ กองทัพบก 

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทุน"...เพื่อการศึกษา ?

การประกวดคลิปวิดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

ภาพยนตร์สั้น "จิตสำนึก" จาก โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วิธีบอกเลิก - ก้อง ห้วยไร่ 

[COVER MV Ep1]

ตับแข็งตายเพื่อลืมเธอ #ต้องหมดกี่แก้ว - บุ๊ค ศุภกาญจน์ [Cover MV] Ep2

จากใจผู้สาวคนนี้ - BNK48 by. แจ๋ม พลอยไพลิน [Cover MV Ep3 (ตอนจบ) ] By MYS Studio

ได้เข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ ซีรีย์ Thai_CuteGirl The Seriesนักแสดง พี่เอ พศิน  น้องฉัตร ชลฉัตร