ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00
นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 เข้าทำแบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์
ในรายวิชาคุณครูนิวัฒน์ สารบุญ


โดยลงชื่อเข้า
ทำแบบทดสอบด้วย เมล์โรงเรียนเท่านั้น ทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ขอให้ตรวจสอบข้อสอบให้ดีๆนะครับ

โดยสามารถเข้าทดสอบได้ที่ลิ้งนี้ https://forms.gle/dvrJAHTSvXGF81PE9

สามารถเข้าค้นหาเกียรติบัตรได้ที่นี้