การ Export File ให้เป็นวิดีโอ

การ Export File ให้เป็นวิดีโอ ซึ่งในการ Export File นั้น ครูจะกำหนดให้นักเรียน Export ชิ้นงานให้เป็น MP4 ขนาด HD ขึ้นไป คือ 1280x720 ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู File > Export > Media ดังรูป

2. จากนั้น กำหนดคุณสมบัติของวิดีโอในแถบ Format ให้เป็น H.264

3. ในช่อง Preset ให้กำหนดเป็น ไฟล์ HD 720p 23.976

4. ในช่อง Output Name ให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์วิดีโอตามที่เราต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Export ไฟล์