ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ (3P)

  • การคัดเลือกบทภาพยนตร์ คือ การคัดเลือกบทภาพยนตร์เดิมที่มีอยู่ หรือการคิดบทใหม่ซึ่งในบทจะมีบทพูด มีการบรรยายฉากต่าง

  • ปรับให้เป็นบทสำหรับถ่ายทำ เป็นการนำบทมาแบ่งแยกออกเป็นฉาก ๆ ใส่รายละเอียดเรื่องมุมกล้อง และฉากการแสดงต่างๆ

  • ช่วยประสานงานการถ่ายทำ การทำงานใน หลายๆ ภาคส่วน เช่น การหาเงินทุน, หาสถานที่ถ่ายทำ, จัดหานักแสดง ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับเลือก เป็นต้น

  • จัดทำ Storyboard เป็นการแปลงรายละเอียด จากตัวหนังสือเป็นภาพร่าง ๆ เพื่อมองให้ชัดขึ้นว่า แต่ละฉากมีลักษณะอย่างไร อาจจะเกิดจากการวาดก็ได้


เป็นขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นช็อต (Shot) เป็นการถ่ายทำตามตารางการถ่ายทำในแต่ละช่วงของบทซึ่งต้องใช้ทั้งนักแสดงจริง, ฉากการแสดง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องP3 Post-Productionขั้นหลังการผลิต

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างภาพยนตร์ โดยการนำผลงานแต่ละช็อตที่ถ่ายทำไว้มาตัดต่อและเรียงลำดับกัน

  • จัดเตรียมภาพยนตร์ เป็นการเตรียมไฟล์ภาพยนตร์ที่รวบรวมไว้ หรือได้ถ่ายเก็บไว้เป็นช็อต ๆ มาประกอบกันเป็นเรื่องราวตาม Storyboard โดยเรียงลำดับตามเหตุการณ์ และวันเวลาหลังจากที่มีการเตรียมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว

  • ตัดต่อภาพยนตร์ และแปลงไฟล์ เป็นการตัดต่อภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม รวมถึงใส่เทคนิคเอฟเฟ็กต์ต่างๆ หลังจากนั้น ก็จะมีการนำไฟล์ต่างๆ มาแปลงไฟล์ออกมาเป็นในรูปแบบของวิดีโอ ซึ่งไฟล์ที่เราได้นั้น ก็จะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย