5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน

5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน

การสร้างโมเดลเก้าอี้แบบง่ายๆ

rec

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 20×30 นิ้ว ด้วยเครื่องมือ Ractangle

1
pull

2. ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพื้นผิวด้านบนขึ้นไป 2 นิ้ว จะได้ส่วนที่เป็นพื้นสำหรับรองนั่ง

2

3. ขั้นตอนต่อไปจะทำขาเก้าอี้ โดยหมุนมุมมองไปด้านล่าง

3

4. ใช้เครื่องมือ

offset

Offset คัดลอกเส้นพื้นผิวเข้ามาด้านใน

4

5. ใช้เครื่องมือ

rec

Rectangle สร้างรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2 ×2 นิ้ว ทั้งสี่มุมของพื้นผิวด้านล่าง เพื่อทำขาเก้าอี้

5
eraser

6. ใช้เครื่องมือ Eraser ลบเส้นขอบทั้งสี่ด้านออก

6

7. ใช้เครื่องมือ

pull

Push/Pull ดึงขาเก้าอี้ลงด้านล่าง 20 นิ้ว

7

8. ดึงให้ครบทุกด้าน

8
offset
rec

9. หมุนมุมมองด้านบน ใช้เครื่องมือ Offset คัดลอกเส้นพื้นผิวเข้ามาด้านใน และใช้เครื่องมือ Ractangle สร้างรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2×2 นิ้ว ด้านในสองมุม

9

10. ใช้เครื่องมือ

eraser

Eraser ลบเส้นขอบทั้งสี่ด้านออก

10

11. ใช้เครื่องมือ

pull

Push/Pull ดึงด้านพนักพิงบนเก้าอี้ขึ้น 24 นิ้ว

11

12. ใช้เครื่องมือ

rec

Rectangle สร้างรูปสี่เหลี่ยม เพื่อทำพนักพิง 3 รูป

13

13. ใช้เครื่องมือ

pull

Push/Pull กด Ctrl หนึ่งครั้ง แล้วดึงพื้นผิวมาบรรจบกับพนักอีกด้านหนึ่ง (ทำให้ครบทั้ง สามรูป)

12

14. จะได้โมเดลเก้าอี้แบบง่ายตามภาพ

14

ที่มา : http://krunoppawan.com/?page_id=659