5.1 การสร้างและจัดการกลุ่มวัตถุ (Group)

5.1 การสร้างและจัดการกลุ่มวัตถุ (Group)

การสร้าง Group สามารถทำได้ดังวิธีการดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดรูปลงพื้นผิวที่ต้องการจะทำ Group

2. ใช้เครื่องมือ Select ดับเบิลคคลิกเลือกพื้นผิวและเส้นขอบ

3. คลิกคลิกเมาส์ขวาที่พื้นที่สี่เหลี่ยม แล้วเลือกคำสั่ง Make Group

4. ส่วนที่เลือกจะถูกสร้างเป็น Group และมีกรอบสีน้ำเงินแสดงขึ้นมา

หลังจากที่สร้าง Group เรียบร้อยแล้ว เวลาที่เราต้องการแก้ไข Group ที่สร้างขึ้น จะต้องเลือกเข้าไปทำงานกับ Group ดังกล่าวเสียก่อน ดังวิธีการ ต่อไปนี้

1. Double Click บน Group ที่ต้องการ

2. ส่วนอื่น ๆ จะถูก Lock เอาไว้โดยแก้ไขได้เฉพาะ Group ที่เลือก

3. แก้ไขด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกเลือกคำสั่ง Close Group

5. สามารถ copy กรุ๊ปที่ใช้งานได้ตามวิธีปกติ

ที่มา : http://www.krukaewta.net/web1/ng23101/unit5/group_component_group.html