4.8 การใช้เครื่องมือวัดระยะ (Tape Measure Tool)

4.8 การใช้เครื่องมือวัดระยะ (Tape Measure Tool)

Tape Measure เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะ และสร้างเส้นสำหรับอ้างอิงระยะต่าง ๆ ในการทำงานมีวิธีใช้งานดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกเครื่องมือ Tape Measure

2. คลิกที่จุดเริ่มต้น

3. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัด คือ ตำแหน่งปลายเส้นที่ต้องการวัด

4. ระยะที่วัดจะแสดงในกรอบสีเหลืองตรงไอคอนของเมาส์ หรือใน Measurements Toolbar

5. เลื่อนเมาส์วัดระยะอื่นต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องคลิก

ที่มา : http://www.krukaewta.net/web1/ng23101/unit5/construction_group.html