4.3 การเคลื่อนย้ายวัตถุ

4.3 การเคลื่อนย้ายวัตถุ

move

เครื่องมือ (Move) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งต่างๆ สามารถเรียกใช้งานได้จากไอคอน หรือเรียกจากเมนู Tools > Move หรือกดคีย์ M การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยเครื่องมือ Move จะมีรูปแบบการทำงานด้วยกัน 2 รูปแบบดังนี้

1. ใช้เครื่องมือ Select เลือกวัตถุที่ต้องการ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือ Move เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

2. ใช้เครื่องมือ Move คลิกที่วัตถุแล้วย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

วัตถุที่ถูกย้ายด้วยเครื่องมือ Move จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของวัตถุที่ถูกเลือก เช่น ถ้าเคลื่อนย้ายพื้นผิว เส้นรอบนอกของพื้นผิวจะถูกย้ายตามไปด้วย หรือถ้าเคลื่อนย้ายเส้นขอบของพื้นผิวเส้นเดียว พื้นผิวก็จะขยายหรือลดตามทิศทางที่เส้นถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นต้น

preview_html_64d656ef
preview_html_6143c2
preview_html_m8ee7b1e

ที่มา : http://dc236.4shared.com/doc/bBfLKpjO/preview.html