4.2 การดึงพื้นผิวขึ้นลงหรือเจาะทะลุพื้นผิว

4.2 การดึงพื้นผิวขึ้นลงหรือเจาะทะลุพื้นผิว

pushpull

Push/Pull เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ดึงและดันพื้นผิวของวัตถุ เป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่มักถูกเรียกใช้งานเป็นประจำในการขึ้นโมเดลด้วย Google SketchUp สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอน หรือเลือกได้จากเมนู Tools > Push/Pull หรือกดคีย์ P

เครื่องมือ Push/Pull จะสามารถทำงานได้เฉพาะกับพื้นผิวของวัตถุ โดยจะใช้หลักการในการดึงพื้นผิวขึ้นมา หรือดันพื้นผิวเข้าไป การดันพื้นผิวสามารถที่จะใช้ในการตัดเจาะวัตถุได้ด้วยโดยการดันให้เสมอพื้นผิวด้านหลังของวัตถุ

การดึงพื้นผิวขึ้นลงและเจาะทะลุพื้นผิวมีขั้นตอนดังนี้

1. วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ (Rectangle Tool) โดยคลิกกำหนดจุดเริ่มต้น แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการ ดังภาพ

pushpull
การวาดสี่เหลี่ยม1

2. ใช้เครื่องมือ (Push/Pull Tool) ในการดึงพื้นผิว (Face) ของวัตถุขึ้น ดังภาพ

push1
1
cir

3. วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ (Circle Tool) โดยคลิกกำหนดจุดเริ่มต้น แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการในพื้นผิว (Face) ที่ต้องการเจาะทะลุ ดังภาพ

2

4. คลิกเลือกพื้นผิว (Face) ในส่วนที่ต้องการเจาะทะลุ ดังภาพ

3
pushpull

5. ใช้เครื่องมือ (Push/Pull Tool) คลิกผลักพื้นผิว (Face) ในส่วนที่เลือก ให้จุดสื้นสุดขึ้นข้อความ On Face และปล่อยมือ ก็จะปรากฎผลของการเจาะทะลุพื้นผิวของวัตถุ ดังภาพ

push2
4

การใช้งานเครื่องมือ Push/Pull ร่วมกับคีย์ Ctrl

ในขณะที่ใช้เครื่องมือ Push/Pull ถ้ากดคีย์ Ctrl หนึ่งครั้ง จะเห็นว่าเคอร์เซอร์ของเครื่องมือจะมีเครื่องหมาย + เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะเป็นการดึงพื้นผิวในลักษณะคัดลอกพื้นผิวเพิ่มขึ้นมา