4.1 ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงาน 3 มิติ

4.1 ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงาน 3 มิติ

เครื่องมือ

ชื่อ

Move

Rotate

Scale

Push/Pull

Follow Me

Offset

Tape Measure Tool

คีย์ลัด

M

Q

S

P

F

T

คำสั่ง

move

ย้ายหรือคัดลอก

หมุน

การย่อ-ขยายขนาด กลับด้าน

ดึงพื้นผิวขึ้นลงหรือเจาะทะลุพื้นผิว

ดึงพื้นผิวตามแนวเส้น

สร้างเส้นคู่ขนานหรือเส้นขอบในหรือขอบนอก

วัดระยะและสร้างเส้นอ้างอิง

rotate
รูปภาพ17
pushpull
followme
offset
measure