3.3 การวาดรูปวงกลม (Circle)

3.3 การวาดรูปวงกลม (Circle)

cir

การสร้างวงกลม โดยใช้ (Circle Tool) โดยคลิกกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อกำหนดรัศมี

circle

หลังจากที่วาดรูปวงกลมแล้วเราสามารถกำหนดรัศมีของวงกลมได้

circle1

โดยป้อนตัวเลขลงไปจากคีย์บอร์ดได้โดยตรง Radius จะอยู่มุมขวาล่างของโปรแกรม โดยให้ป้อนตัวเลขจากแป้นคีย์บอร์ดลงไปได้เลย เช่น ต้องการรัศมี 20 ก็ให้ป้อนเลข 20 ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

radius