3.2 การวาดรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle)

3.2 การวาดรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle)

การสร้างสี่เหลี่ยม โดยใช้ (Rectangle Tool) โดยคลิกกำหนดจุดเริ่มต้น แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการ

การวาดสี่เหลี่ยม1

จากนั้นหากต้องการกำหนดความกว้าง และความยาว (Dimensions) จะอยู่มุมขวาล่างของโปรแกรม โดยให้ป้อนตัวเลขจากแป้นคีย์บอร์ดลงไปได้เลย เช่น ต้องการความยาว 20 และความกว้าง 20 ก็ให้ป้อน 20,20 แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

dimensions