3.8 การสร้างเส้นคู่ขนาน (Offset)

3.8 การสร้างเส้นคู่ขนาน (Offset)

arrow

การสร้างเส้นคู่ขนาน หรือ สร้างเส้นขอบในหรือขอบนอก โดยคลิกเครื่องมือ (Select Tool) เพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการ ดังรูป

offset1
offset

หลังจากเลือกแล้วให้โดยใช้เครื่องมือ (Offset Tool) คลิกลากจากขอบด้านนอกเข้าหาด้านในเพื่อสร้างเส้นคู่ขนานทั้งด้านนอกหรือด้านในตามความต้องการ ดังรูป

offset2