3.6 การวาดเส้นโค้ง (Arc)

3.6 การวาดเส้นโค้ง (Arc)

arc

การสร้างวงกลม โดยใช้ (Arc Tool) แล้วคลิกจุดเริ่มต้นที่ต้องการก่อน แล้วคลิกจุดสิ้นสุด

arc11

หากต้องการกำหนดความโค้ง Bulge โดยป้อนตัวเลขลงไปจากคีย์บอร์ดได้โดยตรงในช่อง Bulge จะอยู่มุมขวาล่างของโปรแกรม โดยให้ป้อนตัวเลขจากแป้นคีย์บอร์ดลงไปได้เลย เช่น ต้องการความโค้ง 20 ก็ให้ป้อนเลข 20 ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

bulge
bulge111