3.5 การวาดเส้นตรง (Line)

3.5 การวาดเส้นตรง (Line)

วาดเส้นตรงด้วยเครื่องมือ Line

การวาดเส้นตรงในลักษณะต่างๆ

เครื่องมือ Line เป็นเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง สามารถเรียกใช้งานได้จาก ไอคอน หรือเลือกจากเมนู View –> Line หรือ กดคีย์ L การวาดเส้นตรงด้วยเครื่องมือ Line จะมีรูปแบบการวาดเส้นตรงอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ

  1. Click – Move –Click เป็นการวาดเส้นตรงแบบการคลิกเม้าส์หนึ่งครั้งในตำแหน่งเริ่มต้นแล้วเลื่อนเม้าส์ไปยังตำแหน่งถัดไป แล้วคลิกเม้าส์อีกครั้ง วิธีนี้เมื่อปล่อยเม้าส์แล้วเลื่อนเม้าส์ไปยังตำแหน่งใดๆ จะมีเส้นตรงเชื่อมต่อจากปลายเส้นที่เพิ่งวาดไปตามเคอร์เซอร์ของเม้าส์ออกมาเสมอจนกว่าเส้นจะมีการบรรจบกันจนเกิดเป็นพื้นผิว

  1. Click – drack – release เป็นการวาดเส้นตรงแบบการคลิกเม้าส์ในตำแหน่งเริ่มต้นค้างไว้แล้วลากไปปล่อยยังตำแหน่งที่ต้องการ วิธีนี้เมื่อปล่อยเม้าส์แล้วการวาดเส้นจะสิ้นสุดทันที

Tips:

เราสามารถเลือกกำหนดรูปแบบการวาดเส้นตรงได้ จาก เมนู Windows –> Preferences จะปรากฏหน้าต่าง System Preferences –> Drawing –> Click Style โดยค่ามาตรฐานของโปรแกรมจะกำหนดรูปแบบการวาดเส้นตรงเป็นแบบ Auto detect ซึ่งสามารถวาดเส้นตรงได้ทั้งสองวิธีข้างต้น ในขณะที่ทำการวาดเส้นตรง สามารถกดคีย์ ESC เพื่อยกเลิกการทำงานในขณะนั้นดังภาพ

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/line.html