2.5 การใส่พื้นผิวโมเดล

2.5 การใส่พื้นผิวโมเดล

การใส่พื้นผิวให้กับโมเดล มีขั้นตอนดังนี้

bucket

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Paint Bucket 2. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Materials ขึ้นมา

paint1

3. แล้วเลือกใช้สีพื้นและลวดลายต่างๆ เช่น ลายไม้ ลายกระเบื้อง ลายหินอ่อน ลายน้ำ ลายโลหะ เป็นต้น แล้วใช้เครื่องมือ Paint Bucket เทลงไปบนพืื้นผิวของโมเดลที่ต้องการ

paint2