2.2 รูปแบบการแสดงโมเดลบนจอภาพ

2.2 รูปแบบการแสดงโมเดลบนจอภาพ

ในบางครั้งหากเราต้องการแสดงชิ้นงานที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน เช่นต้องการใช้ชิ้นงานที่โปร่งใสเพื่อดูองค์ประกอบด้านใน หรือต้องการแสดงเฉพาะโครงสร้างเพื่อให้เห็นการออกแบบโครงสร้างที่ชัดเจน หรือเน้นเส้นขอบให้เข้มขึ้นเพื่อเน้นส่วนประกอบนั้น เนื่องจาก Google SketchUp มี 2 รูปแบบในการแสดงผล คือ พื้นผิว (Face) และเส้นขอบ (Edge) จีงสามารถปรับปรุงรูปแบบการแสดงชิ้นงานได้ 2 แบบคือ

1. รูปแบบการแสดงพื้นผิวระนาบ (Face Style)

1

2. รูปแบบการแสดงเส้นขอบ (Edge Style)

2

รูปแบบการแสดงพื้นผิว (Face Style)

เราสามารถปรับรูปแบบการแสดงชิ้นงานได้จากกลุ่มเครื่องมือ Style ในเมนูบาร์ เรียกใช้งานได้จากคำสั้ง View —> Toolbars —> Style นอกจากนี้ยังเรียกใช้ผ่านคำสั่ง View —> FaceStyle ได้อีกด้วย โดยมีวิธีการปรับแต่งใช้งานมีดังนี้

 • X-ray : การแสดงชิ้นงานในรูปแบบโปร่งใส มองทะลุเข้าไปด้านในได้

x-ray
 • Back Edges : แสดงชิ้นงานให้เห็นเส้นโครงสร้าง ด้านหลังด้วย เมื่อซูมใกล้จะเห็นได้ชัดเจน

back-edge
 • Wireframe : แสดงชิ้นงานเฉพาะเส้นขอบเป็นโครงสร้าง

2
 • Hidden Line : แสดงชิ้นงานแบบไม่แสดงสีหรือพื้นผิวใดๆ บนชิ้นงาน

hidden-line
 • Shadded : แสดงชิ้นงานโดยใส่สีพื้นผิวชิ้นงาน

sheded
 • Shaded with textures : แสดงชิ้นงานแบบแสดงสีและพื้นผิวบนชิ้นงาน ส่วนใหญ่ในการสร้างโมเดลจะใช้ Style นี้เป็นหลัก

text
 • Monochrome : แสดงชิ้นงานตามสีพื้นฐานของโปรแกรม

monochrome

รูปแบบการแสดงเส้นขอบ (Edge Style)

นอกจากกลุ่มเครื่องมือ Face Style เรายังสามารถแสดงชิ้นงาน โดยเน้นการแสดงผลที่เส้นขอบของชิ้นงาน โดยใช้คำสั่ง View —> Edge Style การแสดงเส้นของที่ต้องการ ดังนี้

 • Display Edges : เป็นการกำหนดให้แสดงเส้นขอบ

1
 • Profiles : เน้นการแสดงด้านในตัวชิ้นงาน

text
 • Depth Cue : เน้นเส้นขอบที่อยู่ด้านนอกของชิ้นงาน

dept
 • Extension : ขยายเส้นขอบให้เลยออกมานอกชิ้นงาน นิยมใช้ในการออกแบบบ้าน อาคาร เป็นลายเส้นสเก็ตช์

extension

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/blog-post_20.html