1.7 มุมมองต่างๆ ใน Google Sketchup 8

1.7 มุมมองต่างๆ ใน Google Sketchup 8

การทำงานในมุมมอง 2Dและ 3D

รูปภาพ34

เราสามารถปรับเปรี่นมุมมองได้โดยใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถปรับได้ 2 แบบคือแบบ 2D และ 3D

รูปภาพ33

เครื่องมือสำหรับจัดการมุมมองอื่นๆ

รูปภาพ35

การควบคุมมุมมองด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด

mouse

การปรับหมุนมุมมอง

scrolwheel

คลิกที่ลูกกลิ้งของเม้าส์ เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Orbit ชั่วคราว

การเลื่อนมุมมอง

คลิกที่ลูกกลิ้งของเม้าส์พร้อมกดคีย์ Shift เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Pan ชั่วคราว

การย่อ/ขยาย

หมุนลูกกลิ้งไปข้างหน้าจะเป็นการขยาย หมุนมาด้านหลังจะเป็นการย่อ

scrolwheel
scrolwheel
plus
shift