1.3 การติดตั้งโปรแกรม Google Sketchup 8

1.3 การติดตั้งโปรแกรม Google Sketchup 8

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Google SketchUp

การดาวน์โหลดโปรแกรม

เปิด Google chrome เข้าไปที่ http://www.sketchup.com/intl/en/download/index.html สามารถเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เราต้องการ ถ้าเป็นเวอร์ชัน 8 สามารถดาวน์โหลดได้เลย แต่ถ้าเป็น SketchUp Pro 8 ต้องกรอกรายละเอียด จึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้ง ดังรูปภาพต่อไปนี้

การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง (Instalador Google SketchUp) เพื่อ Extract ไฟล์ ดังภาพ

2) กดปุ่ม Next

3) คลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วกด Next

4) เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้ง แล้วกดปุ่ม Next

5) กดปุ่ม Install เพื่่อทำการติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp

6) กดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

สำหรับ Google SketchUp 8 เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวโดยมีชุดคำสั่งพื้นฐานสำหรับสร้างโมเดลด้วยตนเองแบบง่ายๆ แต่ความสามารถในการสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนยังไม่ดีพอ

ส่วน Google SketchUp Pro 8 เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังมี LayOut และ Style Builder ติดตั้งมาด้วย ทั้งสองส่วนจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และมีความน่าสนใจมากขึ้นในการผลิตชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/google-sketchup.html