สร้างการเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)

การสร้างเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)

วิธีการทำ

1. สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เราต้องการแบบไหนก็ได้ ตามที่เราต้องการ (โดยในที่นี้จะทำการเคลื่อนไหวโดยให้ลูกบอลเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วขยายตัวขึ้นแล้วเล็กลงดังตัวอย่างชิ้นงาน

2. จากนั้นใช้เมาส์ คลิกที่รูปวาด เพื่อปรับคุณสมบัติของภาพวาดที่แถบ Properties

สังเกตุได้ว่าแถบ Properties จะเปลี่ยนไปดังรูป

3. จากนั้นทำการเลือกรูปแบบ ที่เมนู Style>Alpha

4. ปรับ Alpha ให้ชัดขึ้นหรือจางลง ตามความต้องการ

ตัวอย่างชิ้นงาน