08 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween เป็นการสร้างการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่ง

นอกจากจะควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงานได้อย่างอิสระด้วยเส้นไกด์แล้วการสร้างชิ้นงานแบบ Motion Tween ยังมีพาเนล (ส่วนที่อยู่ด้านขวาในส่วนของ properties) Motion Editor เพื่อปรับส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงานได้อย่างละเอียดและมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นด้วย

ตัวอย่าง ชิ้นงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

ขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

1. สร้างวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนที่

2. คลิกขวา Create Motion Tween

จากนั้น เฟรมจะขยายเวลา 24 เฟรมหรือเป็น 1 วินาที โดยเฟรมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

3. เลือกตำแหน่งที่เราต้องการอยากให้ วัตถุเคลื่อนที่ไป คลิกขวา Insert Keyframe>Position

จะมีคีย์เฟรมขนาดเล็ก พร้อมกับมีเส้นปะปรากฎขึ้น ซึ่งเราสามารถที่จะดึงเส้นได้เหมือนกับ Line Tool นั่นเอง

4. ดึงเส้น ทิศทางตามที่เราต้องการอยากให้วัตถุเคลื่อนที่ไป

5. จากนั้นทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ ตามที่เราต้องการ

ทำการทดสอบมูฟวี่ โดยกด Ctrl+Enter