06 การสร้างภาพเคลื่อนไหว frame by frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหว frame by frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหว frame by frame เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวทีละเฟรมทีละเฟรมต่อเนื่องกัน โดยแต่ละเฟรมนั้นจะอิสระจากนั้น

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว frame by frame

ในการสร้างชิ้นงานเราต้องมีการออกแบบลักษณะ การเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับ เช่น ตัวอย่างรูปแบบ คนพูด

1. สร้างวัตถุที่เราต้องการ (ในทีนี้จะวาดรูปคนพูด)

ซึ่งในการวาดนั้น เราจะมีการแบ่ง Layer ไว้ให้กับวัตถุ เพื่อทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวในเบื้องต้น (แต่ถ้าเราเข้าใจหลักการ การสร้าง Symbol เราสามารถที่จะสร้างได้โดยไม่ต้องแยก เลเยอร์ในทีนี้ก็ได้ )

2. เลเยอร์หน้าและตา เราจะทำการขยายเลเยอร์ โดยคลิก Insert Frame

3. เลเยอร์ปาก คลิกขวา Insert Blank Keyframe (ซึ่งเลเยอร์ปาก เราจำทำการสร้างภาพเคลื่อนไหว)

4. เฟรมจะเพิ่มขึ้นและมีคีย์เฟรมเปล่า โดยจะไม่มีรูปอะไรในเลเยอร์นี้

5. กด Onion Skin Outlines เพื่อดูตำแหน่งของรูปในคีย์เฟรมด้านหน้า

6. จากนั้นจะมีรูปวาดจางๆปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่เราต้องการจะวาดต่อไป

7. วาด ปาก ในรูปแบบที่ 2

8. และทำการวาด ปาก ต่อไปเรื่อยๆ ตามที่เราต้องการ ดัง รูปแบบ ปากที่ 3-4

9. สุดท้าย ขยายเฟรมรูปภาพสุดท้าย เพื่อขยายเวลาในการเล่นให้กับภาพนั้น โดยคลิกขวา Insert Frame

จากนั้นทำการทดสอบมูฟวี่ โดยกด Ctrl+Enter ก็จะได้ดังนี้

ตัวอย่างชิ้นงาน