การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

โปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch สามารถสร้างตัวละครได้หลายตัว ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีชุดตัวละครอย่างน้อยหนึ่งชุด และสามารถเพิ่มเติมได้ การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวจะใช้วิธีสลับเปลี่ยนชุดตัวละครไปมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีการเขียนสคริปต์จากกลุ่มบล็อกต่อไปนี้

1. กลุ่มบล็อก Motion

2. กลุ่มบล็อก Looks

3. กลุ่มบล็อก Control