รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

 • Google Classroom

 • รหัสห้องเรียน 4/1 : 75kpkt5

 • รหัสห้องเรียน 4/2 : hi4rmfi

 • รหัสห้องเรียน 4/3 wkvqt66

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm)

 • ใบความรู้ การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm)

 • PPT การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm)


 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน

วิชา การสร้างเว็บไซต์ ม.5

 • Google Classroom

 • รหัสห้องเรียน 5/1 : gbxjc74

 • รหัสห้องเรียน 5/2 : iqww35o

 • รหัสห้องเรียน 5/3 iqkluwp


การตัดต่อวิดีโอ ด้วย Premier Pro

สอนตัดต่อวีดีโอ 15 นาทีเป็นแน่นอน
ADOBE PREMIERE PRO 2019


ทำเอฟเฟคตัวอักษร 555 ขยับ "ดุ๊กดิ๊ก"

ได้ด้วย Adobe Premiere

คู่มือ อบรม ตัดต่อวิดีโอ ด้วย โปรแกรม corel videostudio pro

โปรแกรมกราฟิก ด้วย Photoshop

ตัดแปะ ด้วย Layer Mark

ด้วย Photoshop

การทำ clipping mark ด้วย photoshop แบบง่าย

การเขียนโปรแกรม Coding

Coding คืออะไร ฟังจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Credit : BorntoDev