การสร้างหนังสือ E-Book

เริ่มด้วยการ สร้างปกหนังสือ

เมื่อสร้างแฟ้มใหม่และกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ให้สร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูล e-book ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้า กำหนดขนาดเป็น 700x600 pixels

2. แบ่งครึ่งหน้าหนังสือเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคลิกที่ไม้บรรทัดด้านบน หากกำหนดความกว้างของหนังสือเท่ากับ 700 pixels ให้คลิกที่จุด 350 (ขึ้นอยู่กับหน้าหนังสือที่เราตั้ง ถ้าให้ตั้ง 960 แบ่งครึ่งก็ เท่ากับ 480)

3. จากนั้นให้เลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert Box หรือ เมนู Insert > Box เพื่อเลือกสี แล้วคลิกปุ่ม OKจากนั้นให้เลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert Box หรือเลือกที่เมนู Insert > Box

จะปรากฏ Dialog Box สีขึ้นมาให้เราเลือกสีเดียวกับที่เราได้กำหนดไว้ใน Transparent Colour

4. กำหนดค่าให้หน้าปกฝั่งซ้ายมือหายไปโดยการเลือก Tools > Book Transparency

ที่หัวข้อ Eazy shape ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency แล้วเลือก Select ดังรูปเพื่อเลือกสี

แล้วกดปุ่ม OK

5. ทำการขยายกล่องสีม่วงให้เต็มหน้ากระดาษด้านซ้าย พื้นที่สีม่วงจะเป็นส่วนที่ไม่แสดงภาพใด ๆ จะแสดงเฉพาะส่วนของปกหน้าด้านขวา

6. การสร้างหน้าปกหน้า: สร้างตัวอักษรบนหน้าปกเอกสารเปล่า ให้เลือกเครื่องมือการสร้างตัวอักษร (1) แล้วพิมพ์ข้อความลงไปตามรูปแล้วปรับค่าสีตัวอักษรให้เป็นสีบรอนซ์เงิน กับสีส้ม (2) ตามรูปโดยการเลือกที่ตัวอักษรก่อนแล้วจึงเลือกสี พร้อมทั้งกำหนดให้ตัวอักษรเป็นแบบหนา (3) และเป็นภาษาไทยรูปแบบ Ms sans Serif (4) ถ้าจะแก้ไขก็ให้ไปดับเบิลคลิกที่ตัวอักษร (5) ก็จะได้หน้าต่างที่จะทำการแก้ไข