การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ

การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ

เปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมา เลือก New

จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ

รายละเอียด

1. Width : เลือกความกว้างของหนังสือ

2. Height : เลือกความสูงของหนังสือ

3. Border Colour : เลือกสีของขอบหนังสือ

No Border : เลือกว่าจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่มี ถ้าให้หนังสือมีขอบให้เอาเครื่องหมายถูกออก

4. Paper Colour : เลือกสีของหน้ากระดาษ

5. Mask Colour : เลือกสีที่ใช้สำหรับการทำรูปให้โปร่งใส

6. Background Colour : เลือกสีพื้นหลัง

7. Character Set : เลือกภาษาที่ใช้

8. Text default left : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางซ้ายมือ

9. Text default top : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษด้านบน

10. Text default width : เลือกขนาดความกว้างของกล่องข้อความ

11. Text default height : เลือกขนาดความสูงของกล่องข้อความ

12. Start with tooltip auto update : เปิดหนังสือพร้อมอับเดทเคล็ดลับเครื่องมือ

13. Auto Start : เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปลี่ยนหน้าอัตโนมัติ

14. Start with background windows : เปิดหนังสือพร้อมฉากหลัง

15. Disable Print Function : สามารถ พริ๊นท์ ฟังก์ชั่นได้

16. Page Turn : ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษ

17. Fly Speed : เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้ากระดาษ

18. Start Status : เลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มี

19. DWB Go To : เลือกสไตล์ในการใช้ ฟังก์ชั่น Go To

20. Default Unicode Value : เลือกค่ายูนิโค้ดพื้นฐาน

21. With/Without Password : เลือกว่าจะให้หนังสือมี Password หรือไม่

22. Book Password : .ใส่ Password หนังสือ

23. Book Backup File : เลือกว่าจะให้มีไฟล์ Backup หนังสือกี่ไฟล์

24. Disable Send Mail Function : สามารส่ง Email ได้

25. Disable SaveAs Function : สามารถเซฟได้

26. Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส(ไม่แสดงภาพ)

27. Book DRM : เซตค่าการป้องกันต่างๆ

28. Book Email : เซตค่า Email สำหรับหนังสือ

29. Book Multimedia : เซตค่า มัลติมีเดียสำหรับหนังสือ

Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส

เป็นการกำหนดสีที่มีแสดงภาพสำหรับปกหน้าและปกหลัง

ให้คลิกเมนู Tools > Book Transparency

ที่หัวข้อ Eazy Cover Shape ให้คลิกในช่อง With Transparency และที่หัวข้อ Eazy Back Cover Shape ให้คลิกในช่อง With Transparency (ถ้ายังไม่เพิ่มหน้าใหม่ จะไม่ปรากฏช่อง With Transparency)