Workshop รถยนตร์วิ่ง

ขั้นตอนในการสร้าง Workshop รถยนตร์วิ่ง

1 วาดล้อรถยนตร์ ดังรูป

2 จากนั้นทำให้เป็น Symbol Movie Clip

3 ตั้งชื่อ Symbol และเลือก Type ให้เป็น Movie Clip

4 จากนั้นลบล้อรถออกไปก่อน แล้วให้วาดตัวรถยนตร์ขึ้นมา

5 แล้วให้ทำเป็น Symbol เหมือนในข้อที่ 2 และ 3 และก็จะได้ Symbol ทั้งสองตัว ดังรูป

6. ให้นักเรียนสร้าง Tween ล้อหมุน (ในข้อตอนนี้ เราจะสร้างก่อนตัวรถก็ได้หรือหลังก็ได้)

7. Inseert Keyframe

8. Classic Tween

9. ทำล้อหมุนด้วย Rotate

10. นำ Symbol ทั้งสองตัว มาประกอบเข้าด้วยกัน

11. แปลงวัตถุให้เป็น Symbol อีกครั้ง โดยการรวม Symbol ทั้งสองตัว เป็น Symbol ตัวเดียวที่มีชื่อว่า "ระยนตร์"

12. จากนั้นทำให้รถยนตร์วิ่ง โดยใช้ Classic Tween

หลักการรถวิ่ง เราอย่าลืมกำหนดจุดหรือตำแหน่งที่เราต้องการที่จะให้รถวิ่งไปด้วยนะ

ตัวอย่างชิ้นงาน รถยนตร์วิ่ง